2023-01-18

Solen lyser på Kransens Gummi

Solen har levererat 99 529kWh under 2022.

Wow! under 2022 så tillverkade våra solceller hela 99 529kWh.

Vi producerade 41% av vår egen elförbrukning i verksamheten och den energi vi själva inte kunde utnyttja, bidrog vi med till det svenska kraftnätet.

Detta är grunden i vårt arbete för en mer hållbar verksamhet och den resan har bara börjat!